Trieszti városrészek


Miért érdemes Triesztben venni ingatlant?


Amikor egy új várost megismerünk, és különösen akkor, amikor azzal a gondolattal kezdünk foglalkozni, hogy egy városban ingatlant vásároljunk, érdeklődésünk eleinte szinte mindig a belvárosra, az ismert képeken megjelenő látványosságok környékére korlátozódik. Valójában a kisebb-nagyobb városoknak mindig nagyon eltérő jellegű, különböző előnyöket kínáló, különböző életformákat támogató, más hagyományokkal, más lakosságösszetétellel, más fejlődési potenciállal rendelkező városrészei, negyedei, utcái vannak. Ezeket természetesen nem lehet rövid idő alatt megismerni, nem könnyű megszerezni mindazokat a benyomásokat és információkat, amelyek valójában döntőek lehetnek választásainkban és így jelentős előnyök származhatnak belőlük. Trieszt két tengeröblöt körülölelő - eleinte sík, majd dombos-hegyes – viszonylag keskeny földsávon terül el.

Ebből adódóan a tengerhez és a belvároshoz a város szinte minden pontjáról legfeljebb negyedóra alatt eljuthatunk. Ennek figyelembevételével megfontolandó lehet, hogy érdeklődésünk körébe ne csak a szűk belváros és a tengerparti sétány ingatlanjait vonjuk be, hanem például a domboldali, leginkább a Rózsadombhoz hasonlítható elhelyezkedésű, azaz kiváló városi vagy természeti kilátással, a hegyekre vagy a tengerre néző olyan ingatlanokat is, amelyek ugyanakkor elegáns és színvonalas kertvárosi környezetben helyezkednek el. Ha pedig a projektre szánt keretünk szűkösebb, illetve céljainknak az felel meg, akkor válogathassunk a külsőbb területek szintén ápolt környezetben, adott esetben szintén tengerre néző, a hatvanas-hetvenes években épült magasházaiban található ingatlanok között is. A tájékozódás megkönnyítésére és a város rejtettebb szépségei iránti érdeklődés felkeltésére az alábbiakban összefoglaljuk Trieszt egyes negyedeinek legfontosabb jellemzőit.

A tájékozódás megkönnyítésére és a város rejtettebb szépségei iránti érdeklődés felkeltésére az alábbiakban összefoglaljuk Trieszt egyes negyedeinek legfontosabb jellemzőit.

A Barriera Nuova

azaz „Új Vámsorompó” negyed Trieszt belvárosának külső, az újabb építésű negyedekkel határos részén helyezkedik el. Nagyforgalmú üzletek és közlekedési útvonalak jellemzik, a kisebb utcák rendezettek, helyenként elegánsak, a nagyobb sugárutakon és körutakon a tizenkilencedik század végének jellemző bérpalotáit találjuk. Épített öröksége leginkább talán a pesti Nagykörút és mellékutcái hangulatát idézi fel. A „Borgo Teresiano”, azaz Terézváros keleti határától a Scorcola, Cologna, Guardiella, Chiadino és „Barriera Vecchia” negydekig ér. Nevét a Via Commerciale elején, a korabeli Bécsbe vezető út elején 1777-ben elhelyezett vámsorompótól kapta. Az erdedetileg erre a kisebb területre vonatkozó név a XIX. századól elkezdődött hatalmas városfejlesztés nyomán mára magában foglalja a „Borgo Fraceschinót”, az itteni Ferencvárost és a korábban a városi vízhálózat fő ütőeréről elnevezett, ma Viale XX Settembre sugárút környékét.

A Borgo Teresiano

azaz Terézváros a XVIII század közepe táján alakult ki, VI Károly német-római császár (és III. Károly néven magyar király) akaratából, majd halála után Mária Terézia (1740-1780) folytatta a városnegyed továbbépítését. Róla nevezték el, csakúgy, mint a pesti Terézvárost 1777-ben. A városfejlesztés célja az volt, hogy kissé szellősebb területeken lehetővé tegye a kikötő forgalmára épülő és virágzó kereskedelmi tevékenység további bővülését. A területet az eredetileg a városfalon kívül elhelyezkedő sólepárló csatornák feltöltésével alakították ki. Derékszögű, szabályos szerkezete a modern várostervezés korai példáinak egyike. A Borgo Teresiano-t a Via Carducci, a Corso Italia, a vasútállomás épülete és a tengerpart határolja. A Borgo Teresiano (Terézváros) Barriera Nuova (Új vámsorompó), a San Vito, a Borgo Giuseppino (Józsefváros) és a Città Vecchia negyedekke együtt alkotja a mai területi beosztás szerinti IV. kerületet.

Cattinara

Trieszt egyik külvárosi területe, keleti irányban helyezkedik el a Fiume (Rijeka) felé vezető egykori kereskedelmi út mentén. Már a római kor előtt is lakott volt: a Longera-nyereg nevű területen máig láthatók egy ősi hegyi őrtorony romjai. 1984-ben Cattinarában épült fel a város legnagyobb kórháza és számos iskolája, így a „Sandro Pertini” és a „Francesco Rismondo” gimnázium is.

A Chiadino negyed

Trieszt keleti részén, egy dombon helyezkedik el. Ezt a dombot nyugatról a belváros, északkeletről a San Giovanni (Guardiella) negyed, keletről a Longera és Cattinara külvárosok határolják. A dombtetőn találjuk a Ferdinandeo iskola épületét, amelyet I. Ferdinánd – magyar királyként a mi V. Ferdinándunk – tiszteletére építették 1858-ban, és amely ma a Trieszti Tudományegyetem menedzsment-tanszékének ( MIB – Master in International Business, Management School dell’Università degli Studi di Trieste), a Villa Revoltellát, amelyet Revoltella báró építtetett 1853-ban és ma ápolt közpark. További műemlékek, közparkok erdős ligetek és botanikus kert ékesítik.

A Chiarbola negyed

Trieszt déli részének középső területeit fedi le. A terület neve arra utal, hogy a városrész területe eredetileg (Calvola – azaz kopasz/kopár terület) kopár dombtető volt, szemben a közeli, erdős ligeteke borította Servola-val (Silvula – kisebb, erdős rész). Az így elnevezett városnegyedbe később beolvadt a Campo Marzio (Mars-mező) és a Grumula területi egység is. Ebben a negyedben találhatók a régi gázelosztó központ ma építészetileg hasznosított területei és a Sportpalota is.

A Città Vecchia (Óváros)

Trieszt történeti belvárosa. A korábbi különálló városrészekből az ingatlanhirdetésekben ma is eredeti nevén említett Cavana-ból,San Giustóból és az óvárosi zsidónegyedből áll. Ez Trieszt legrégebben lakott belső városi területe. A Borgo Teresianóval és a Barriera Nuovával együtt alkotja a város mai beosztás szerinti IV. kerületét.Az Óváros a tegerparti sík területtől a dombokig ér. Ide tartozik a San Giusto dombja a várkastéllyal, a romkerttel és a katedrálissal, és a tengerpart belvárosi része, a város főtere, a Piazza dell’Unità d’Italia körül. A domb alatt alagút vezet át, akár a budai Vár alatt. Korábban kisebb patakok szabdalták a területet: ezeket mára feltöltötték vagy a föld alá kerültek. A Tőzsdepalota tere, a Piazza della Borsa impozáns épületegyüttese mögötti városrész akkor kezdett benépesedni, amikor I. Lipót császár (II. Lipót magyar király) a városközpontban felállította a trieszti gettót, melynek falait véglegesen II. József vallási türelmi rendelete nyomán rombolták le.

A Gretta

negyed Roianóval és Barcolával határos. Területén helyezkednek el az alábbi kisebb területi egységek: Serbatoio, Gretta Alta, Cisternone, Monte Radio (vagy Terstenico). Az antikvitásban egy Hercules szentély állt itt. A XX. század közepéig kisebb házikók, kertek és megművelt földek voltak itt. 1950-től a Szövetséges Katonai Kormányzat (GMA) amerikai katonái lakóházakat építettek id, melyek mindmáig állnak. A nyolcvanas évektől kezdve a domboldalakon villák és családi házak épülnek. Ide tartozik a Monte Radio is, ahol a közszolgálati rádió, a RAI antennái emelkednek a magasba. Ugyancsak ehhez a negyedhez tartozik a messziről is jól látható Faro della Vittoria, a Győzelmi Világítótorony is.

A Roiano

negyed mezők, szőlőskertek, ligetek és a város épített környezete által körülvett völgyben helyezkedik el. A Karszt-hegység határolja Opicina felől, Gretta és Scorcola dombjai az ellenkező oldalról. A völgyet, ahol ma házak emelkednek, valaha Val Martinagának nevezték és négy vízfolyás szelte át: a Rio Montorsino, a Rio Scalze, a Rio dei Molini és a Rio Carbonara. Az 1884-ben alapított Stock likőrgyár Tireszt egyik legfontosabb ipari üzeme volt abban az időben. Mára a Stock üzemeit a város perifériájára helyezték át. Az 1934-ben antifasiszták bebörtönzése céljából épült büntetésvégrehajtási intézet épületében ma a Guido Brunner szakközépiskola működik. A Miramare sugárút fölötti területen számos sportlétesítményt és ifjúsági rekreációs centrumot találunk.

A Rozzol Melara

negyed legjelentősebb épületegyüttese a Le Corbusier építészeti elvei alapján válogatott trieszti építészek által 1969 és 1982 között tervezett és kivitelezett „Quadrilatero” (hivatalos nevén ATER) lakótelep/lakópark. Az együttest két L alakú tömb alkotja, melyek összesen 468 lakást foglalnak magukba és jelenleg 2500-an lakják. A negyed Trieszt központjától mintegy 4 km-re található.

A San Vito negyed

mely magas presztízsű lakóövezet, a város közepén emelkedő dombon épült. A dombot már a történelem előtti időkben is lakták. Nevét a Via San Michele felső részén található kápolnáról kapta. A XVII. századig a dombon pásztorok legeltették nyájaikat. A dombtetőn emelkedő őrtornyokat a XVII és a XIX. század között erőddé bővítették, melynek neve a német Schanze (sánc) szóból eredően a helyi dialektusban Sanza lett. Az erődöt 1891-ben lerombolták. A negyedben számos ápolt közpark található (egyebek mellett a Piazzale Rosmini, a Piazza Carlo Alberto és a Passeggio Sant’Andrea). Közvetlenül a San Vito negyed mellett találjuk a város legkevésbé vonzónak tartott városnegyedét, a San Giacomót, melyről gyakran "élénk multikulturális életet élő városnegyedként" emlékeznek meg, a belső részeiben található "nyolcker" jelleg miatt, azonban ebben a negyedben is (csakúgy, mint a budapesti VIII. kerületben) találhatunk nagyon értékes, és mégis kifejezetten olcsó részeket, melyek vagy a San Vitóval határos utcákban, vagy magának a Via San Giacomo in Monte nevű főutcának a Giardino Basevi vadregényes kertje melletti szép házai, vagy éppen a tengerre néző, a Campi Elisivel határos szűkebb utcák

A Servola

Hosszú történelmi múltra visszatekintő városnegyed. Északon a Via Baiamonti, délen a Via Valmaura, keleten a Via dell’Istria, nyugaton pedig a trieszti öböl határolja. A mintegy 1,5 km² területű negyed délkeletre kb. 3 km-re található a szorosabban vett belvárostól. Itt zajlik a trieszti karnevál számos jelentős eseménye. A név az erdős liget (silvula) latin nevének venetói dialektális változatából származik. A városnegyed 1756-ban elnyerte a Habsburg Korona legjobb kenyérsütőinek kijáró legfelsőbb elismerést. A servolai sűtőasszonyok (le pancogole) messze földön híresek voltak.

A Valmaura negyed

Trieszt déli perifériáján található, az isztriai félsziget felé vezető úton. Itt találhatók a legfontisabb városi sportlétesítmények, melyek egyfajta egybefüggő sportvárossá fejlődtek az idők során. A Nereo Rocco Stadion előtt található a második világháborús emlékhely, a Risiera di San Sabba.

A megfelelő ár/érték aránynál is fontosabb a számunkra az ügylet teljes biztonsága. Szolgáltatási körünkbe tartozik a jogi, szerződéstechnikai, adózási kérdések megválaszolása és az ingatlan előzetes nyilvántartási, tulajdonjogi és műszaki dokumentációs feltárása.

KAPCSOLAT
Magyar